FOSvest FOSvest | miðvikudagurinn 6. desember 2017

Skýrri afstöðu gegn einkavæðingu fagnað

Grein tekin af vef BSRB

Mikill þrýstingur hefur verið á aukna einkavæðingu í heilbrigðiskerfinu þó rannsóknir sýni að almenn…
Mikill þrýstingur hefur verið á aukna einkavæðingu í heilbrigðiskerfinu þó rannsóknir sýni að almenningur vill halda þessari þjónustu hjá hinu opinbera.

BSRB fagnar því að Svandís Svavarsdóttir, nýr heilbrigðisráðherra, skuli strax á fyrstu dögum sínum í embætti tala skýrt út um að ekki standi til að einkavæða frekar í heilbrigðiskerfinu. Þá er afar jákvætt að ráðherra boði úttekt á umfangi og stöðu einkavæðingar í heilbrigðisþjónustunni.

Undanfarin ár hefur verið mikill þrýstingur frá hagsmunaaðilum að auka einkavæðingu í heilbrigðiskerfinu. Þessi þrýstingur hefur aukist þrátt fyrir að rannsóknir sýni að þorri almennings er andvígur einkavæðingu og vill halda heilbrigðisþjónustunni hjá hinu opinbera.

Þannig vilja rúmlega 94 prósent landsmanna að ríkið veiti heilbrigðisþjónustu í landinu, samkvæmt niðurstöðum alþjóðlegrar rannsóknar sem gerð var á vegum International Social Survey Programme fyrr á þessu ári.

Aðrar rannsóknir staðfesta andstöðu Íslendinga við einkavæðingu í heilbrigðiskerfinu. Þannig sýna niðurstöður nýlegrar rannsóknar Rúnars Vilhjálmssonar, prófessors við Háskóla Íslands, að um 86 prósent landsmanna vilja að sjúkrahús séu fyrst og fremst rekin af hinu opinbera og nærri 79 prósent vilja að heilsugæslustöðvar séu reknar af hinu opinbera.

Þegar tölurnar eru bornar saman við sambærilegar rannsóknir Rúnars frá 2006 og 2015 má sjá að afstaða landsmanna gegn einkavæðingu er að aukast.

Stendur í vegi fyrir einkavæðingu

Svandís Svavarsdóttir heilbrigðisráðherra var skýr í máli í þættinum Víglínunni á Stöð 2 síðastliðinn laugardag. „Það er alveg ljóst að á minni vakt verður ekki farið frekar í einkavæðingarátt, enda er þessi stjórnarsáttmáli, hann snýst fyrst og fremst um það að efla almenna kerfið. Snýst um það að styrkja jafna rétt til öflunar heilbrigðisþjónustu óháð efnahag og óháð búsetu og svo framvegis, þannig að það rímar ágætlega saman,“ sagði Svandís í þættinum.

Þar sagði hún jafnframt: „Eitt af því fyrsta sem að ég mun gera í ráðuneytinu er að fá ítarlega úttekt á stöðu þessara einkavæðingarmála undanfarin ár þannig að við vitum nákvæmlega á hvaða stað við erum í raun og veru stödd.“

Það verður áhugavert að sjá niðurstöður þessarar úttektar og gott að ráðherra mun standa í vegi fyrir frekari einkavæðingu. Fjárlögin sem lögð verða fram fljótlega munu svo vonandi bera þess skýr merki að leggja eigi af stað í þá miklu uppbyggingu sem þörf er fyrir í heilbrigðiskerfinu.

Nánar er fjallað um rannsóknir Rúnars Vilhjálmssonar og baráttuna um heilbrigðiskerfið hér.

FOSvest FOSvest | föstudagurinn 1. desember 2017

Orlofshús á Spáni

Ágæti félagsmaður

Í dag 1. des. n.k. opnum við fyrir leiguna á flotta Spánar orlofshúsinu okkar, Mosfelli sem við höfum verið með aðgang að s.l. ár við góðar undirtektir.
Húsið er á Torrevieja rétt hjá Alicante. Við bjóðum upp á tveggja vikna leigutímabil yfir páska og sumartíma, en utan þeirra er hægt að panta sér eina viku í senn.
Félagmenn eru beðnir að skoða það vel að skiptidagar eru þriðjudagar og fyrsta tímabil er um páskana eða frá 27. mars - 10. apríl.
Síðan byrjar sumartímabilin 22. maí og eru skiptidagar eftir það 5. júní - 19. júní - 3. júlí - 17. júlí - 31. júlí - 14. ágúst - 28. ágúst 11. sept. - 25. sept.. Eftir 9. okt er hægt að panta sér vikudvöl ef félagsmenn kæra sig um og eins á tímabilinu frá 10. apríl til 22. maí og frá 2. janúar 2018 til 27. mars.

Flest flugfélög og ferðaskrifstofur eru með flug til Alicante á þriðjudögum og flest starfsmannafélög eru með skiptidag á þessum vikudegi.

Til að fá nánari upplýsingar u! m húsið og umhverfið þess, fari á inn á slóðina; www.tilspanar.is og þar má finna er allt sem vita þarf um íbúðina.

Vikan kostar 38 þúsund og tímabilið því 76 þúsund.

Með bestu kveðjum,
Guðbjörn Arngrímsson
formaður orlofsnefndar Samflots

FOSvest FOSvest | miðvikudagurinn 29. nóvember 2017

Risavaxið verkefni að viðhalda stöðugleika

Tekið af vef BSRB

 
 

Forgangsraða þarf í þágu uppbyggingar í velferðar- og menntamálum segir meðal annars í ályktun forma…

Forgangsraða þarf í þágu uppbyggingar í velferðar- og menntamálum segir meðal annars í ályktun formannaráðs.

Nýrrar ríkisstjórnar bíður risavaxið verkefni við að viðhalda stöðugleika á vinnumarkaði. Formannaráð BSRB, sem kom saman fyrir helgi, sendi frá sér ályktun þar sem flokkarnir sem nú vinna að myndun ríkisstjórnar eru hvattir til að beita sér fyrir auknum félagslegum stöðugleika í samfélaginu.

Það gengur ekki að einblína á efnahagslegan stöðugleika enda verður honum ekki viðhaldið ríki ekki félagslegur stöðugleiki hér á landi.

Ályktun formannaráðsins má lesa hér að neðan. Þá má benda á frekari umfjöllun um félagslegan stöðugleika á vef BSRB.


Ályktun formannaráðs BSRB um félagslegan stöðugleika

Formannaráð BSRB áréttar mikilvægi þess að þeir stjórnmálaflokkar sem mynda munu nýja ríkisstjórn beiti sér fyrir því að auka félagslegan stöðugleika í samfélaginu. Grundvöllurinn að því er réttlátt skattkerfi þar sem greitt er inn eftir efnum og tekið út eftir þörfum.

Allir verða að hafa jafnt aðgengi að almannaþjónustunni, óháð efnahag. Forgangsraða þarf í þágu uppbyggingar í velferðar- og menntamálum. Búa þarf launafólki félagslegt öryggi svo það geti eignast börn, komið þaki yfir höfuðið og mætt afleiðingunum af slysum, veikindum og atvinnumissi. Þá þarf að gera bæði öldruðum og öryrkjum kleift að lifa mannsæmandi lífi.

Nýrrar ríkisstjórnar bíða erfiðar áskoranir við að viðhalda stöðugleika á vinnumarkaði. Þar er mikilvægt að einblína ekki aðeins á efnahagslegan stöðugleika, enda verður hann ekki til án þess að félagslegur stöðugleiki sé tryggður.

Reykjavík, 24. nóvember 2017

FOSvest FOSvest | miðvikudagurinn 29. nóvember 2017

Áreitni og ofbeldi upp á yfirborðið

Tekið af vef BSRB 

Elín Björg Jónsdóttir, formaður BSRB.
Elín Björg Jónsdóttir, formaður BSRB.

Þó það geti verið erfitt að hlusta á og lesa frásagnir af kynferðislegri áreitni og ofbeldi á vinnustöðum er jákvætt að nú séu þessi mál loksins að komast upp á yfirborðið. Þolendur hafa rofið þögnina og munu vonandi halda því áfram.

BSRB og önnur heildarsamtök launafólks sendu á miðvikudag frá sér sameiginlega yfirlýsingu þar sem hvatt er til aðgerða. Við verðum sem samfélag að senda skýr skilaboð. Fórnarlömbin verða að vita að þau fái stuðning og úrlausn sinna mála. Gerendur þurfa að vita að þeirra hegðun verður ekki liðin.

Þar leika stjórnvöld lykilhlutverk. Lög og reglur um skyldur launagreiðenda eru skýr en það þarf að framfylgja þeim. Við köllum eftir því að eftirlit verði haft með því að atvinnurekendur fari eftir nýlegri reglugerð sem skýrir þær kröfur sem gerðar eru til þeirra þegar kemur að kynferðislegri áreitni og ofbeldi á vinnustöðum. Efla þarf Vinnueftirlitið svo það hafi bolmagn til að heimsækja vinnustaði til að tryggja að þar séu til staðar verkferlar sem starfsfólk þekkir og yfirmenn fara eftir.

Stjórnendur þurfa að taka upp samtalið við sitt starfsfólk og gera því ljóst hvar mörkin liggja, hvað má og hvað má ekki. Starfsmenn þurfa að hafa vissu fyrir því að unnið verði úr þeirra umkvörtunum þegar þeir stíga fram og að málum verði ekki sópað undir teppið eða þau hafi neikvæð áhrif á störf þeirra eða starfsframa. Það að stíga fram á að vera jafn eðlilegt og að óska eftir hlífðarfatnaði á vinnustað. Öll vinnuvernd miðar að því að tryggja að allir séu öruggir og líði vel.

Stéttarfélögin hafa unnið ötullega í þessum málaflokki en þar verðum við augljóslega að gera betur. Við höfum veitt konum og körlum sem orðið hafa fyrir áreitni ráðgjöf, veitt fræðslu, gefið út bæklinga og fræðsluefni og notað net trúnaðarmanna til að auka þekkingu. Við verðum að halda þessari vinnu áfram og einsetjum okkur að gera það. Kynferðisleg áreitni og ofbeldi á vinnustöðum er óásættanleg og óþolandi hegðun sem verður ekki liðin.

Elín Björg Jónsdóttir, formaður BSRB

Greinin birtist fyrst í Fréttablaðinu.

FOSvest FOSvest | þriðjudagurinn 14. nóvember 2017

Fræðsludagur félagsliða 22.nóvember

 

FRÆÐSLUDAGUR FÉLAGSLIÐA

Miðvikudaginn 22. nóvember næstkomandi verður hinn árlegi fræðsludagur félagsliða haldinn á Grand Hótel Reykjavík. Dagskráin verður með fjölbreyttu sniði, en viðburðurinn er opinn félagsliðum um allt land óháð stéttarfélagi. Nauðsynlegt er að skrá sig hjá Drífu Snædal (drifa@sgs.is) fyrir 15. nóvember. Félagsliðar um allt land eru hvattir til að nýta sér þetta tækifæri til að fræðast og ekki síst hitta aðra félagsliða og ræða sameiginleg málefni.

Dagskrá

Kl. 10:00 – 11:00              Hópavinna um stöðu félagsliða og framtíðarsýn

Kl. 11:30 – 12:00              Samantekt og umræður

Kl. 12:00 – 13:00              Hádegismatur

Kl. 13:00 – 14:00              Félagsliðar sem burðarstoð í velferðarkerfi framtíðarinnar

Kl. 14:00 – 14:40              Kynning á nýju framhaldsnámi félagsliða

Kl. 14:40 – 15:00              Kaffi

Kl. 15:00 – 15:45              Að njóta sín í starfi og koma í veg fyrir kulnun

Kl. 16:00                            Fundalok

 

 
 
 

 
FOSvest FOSvest | mánudagurinn 6. nóvember 2017

Einkavæðing áhyggjuefni víða um heim

Hugmyndir um einkavæðingu í opinbera geiranum, til dæmis í heilbrigðiskerfinu, vekja áhyggjur víðar en á Íslandi og eru eitt af umræðuefnum á heimsþingi Public Service International (PSI), alþjóðlegra heildarsamtaka opinberra starfsmanna, sem fulltrúar BSRB og aðildarfélaga bandalagsins sitja.


Meira
FOSvest FOSvest | föstudagurinn 27. október 2017

Jafnréttið þarf líka að ná til heimilanna

Grein tekin af vef BSRB

Það nægir ekki að vinna að jafnrétti á vinnumarkaði, karlar verða að taka aukinn þátt í heimilisstörfum og umönnun barna sinna til að jafnrétti kynjanna verði að veruleika. Þetta var meðal þess sem rætt var á ráðstefnu um jafnréttismál sem fram fór í Kaupmannahöfn nýlega.


Meira
FOSvest FOSvest | miðvikudagurinn 25. október 2017

Launafólk þarf skýr svör fyrir kosningar

Tekið af vef BSRB

Launafólk þarf skýr svör frá þeim sem bjóða sig fram í komandi þingkosningum.

BSRB kallar eftir því að allir flokkar sem bjóða fram til Alþingis kynni launafólki hvernig þeir ætla að tryggja hagsmuni þess í fimm mikilvægum málaflokkum. Bandalagið hefur opnað sérstakan kosningavef þar sem farið er yfir málaflokkana og sett fram sjónarmið BSRB.

Á kosningavefnum er vísað til fimm málaflokka sem BSRB telur mikilvæga fyrir launafólk í landinu. Það er félagslegur stöðugleiki, fjölskylduvænt samfélag, heilbrigðismál, vinnumarkaðurinn og húsnæðismál.

BSRB hefur sett fram skýra afstöðu til þessara málaflokka:


Meira
Eldri færslur
Vefumsjón