Aðalfundur Félags opinberra starfsmanna á Vestfjörðum, F.O.S.Vest

Aðalfundur Félags opinberra starfsmanna á Vestfjörðum, F.O.S.Vest

 

Aðalfundur Félags opinberra starfsmanna á Vestfjörðum, F.O.S.Vest, verður haldinn á skrifstofu félagsins 31. maí 2021 kl. 20:00.

Gerð hefur verið sú breyting á áður auglýstri dagskrá aðalfundar að tillaga stjórnar um að fresta aðalfundi og að framhaldsaðalfundur  verði haldinn fyrir 31. október 2021 verður borin fram að loknum hefðbundnum aðalfundarstörfum samkvæmt lögum félagsins.

Einnig verður hægt að taka þátt í fundinum í gegnum fjarfundakerfið Zoom. Vefslóð til að tengjast fundinum hefur verið send félagsmönnum í tölvupósti.

Tilkynna þarf þátttöku á fundinum til skrifstofu félagsins í síma 456-4407 eða í tölvupósti á netfangið fosvest@fosvest.is. 

Vinsamlegast hafið í huga samkomutakmarkanir og nálægðarmörk sem í gildi eru þegar fundurinn fer fram.

Mælt er með að þeir sem ætla sér að taka þátt í fjarfundi tengist inn á fundinn 15 mínútur fyrir auglýstan fundartíma.

 

 

 

Berjumst áfram fyrir betri lífskjörum á 1. maí

Berjumst áfram fyrir betri lífskjörum á 1. maí

Annað árið í röð verða ekki hátíðarhöld vegna 1. maí. Það breytir því hinsvegar ekki að 1.maí er og verður baráttudagur launafólks. Annað árið í röð standa heildarsamtök launafólks saman að metnaðarfullri skemmti- og baráttudagskrá í Sjónvarpinu. 

Taktu þátt með því að skrá þig á viðburðinn.

Undanfarið ár hefur svo sannarlega verið viðburðarríkt. Í kjarasamningum, sem gerðir voru á síðasta ári, náðist stórt skref í áttina að styttingu vinnutíma hjá stéttarfélögum innan BSRB. Árangurinn náðist með mikilli samstöðu félagana og frábæru starfi BSRB.

Stytting vinnutíma í dagvinnu tók gildi 1. janúar síðastliðin. Misjafnt er hvaða útfærslur voru notaðar á vinnustöðum þar sem aðstæður eru mismunandi. Það sem var erfiðast í framkvæmd var fyrirkomulag neysluhléa. Í nýlegri samantekt kom í ljós að hjá langflestum ríkisstofnunum var valin sú leið að neysluhlé eru hluti af vinnutímanum og styttingin annaðhvort vikuleg eða hálfsmánaðarleg. Þannig næst hámarksstytting í 36 stundir á viku.

Á okkar baráttudegi mun stytting vaktavinnufólks taka gildi. Gert er ráð fyrir ákveðnu ferli við að útfæra styttinguna á hverjum vinnustað sem er útskýrt ákaflega vel á vefsíðunni Betri vinnutími. Einnig eru myndbönd sem útskýra málið myndrænt á Betrivinnutimi - YouTube. Ef styttingin á þínum vinnustað er ekki komin á hreint kynntu þér þá þessar upplýsingar.

 

 

Það er mín skoðun að vinnutímastyttingin muni áfram verða baráttumál í næstu kjarasamningum. Tryggja þarf öllum launþegum hámarksstyttingu í 36 stundir og að neysluhlé verði sjálfsagður hluti af vinnutímanum. 

Í síðustu kjarasamningum við sveitarfélögin var ákveðið að stofna félagsmannasjóð sem fengi 1.24% af heildarlaunum starfsmanna til að úthluta eftir starfshlutfalli einu sinni á ári. Úr varð félagsmannasjóðurinn Katla. Framkvæmdin reyndist erfiðari og flóknari en gert var ráð fyrir af ýmsum orsökum en gert er ráð fyrir að greitt verði úr sjóðnum í fyrsta sinn fyrir 30. apríl.

Starfsemi F.O.S.Vest undanfarið ár hefur litast af vinnutímastyttingunni, Covid-19 og áframhaldandi vinnu við að skoða sameiningu við önnur félög á landsbyggðinni í samræmi við ályktun síðasta aðalfundar.

Eftir aðalfund í nóvember 2020 ákvað stjórn F.O.S.Vest að halda áfram sameiningarviðræðum við Starfsmannafélag Dala og Snæfellsnessýslu (SDS). SDS sleit sameiningarviðræðum í desember 2020.  Verið er að leita nýrra möguleika á sameiningu við önnur landsbyggðarfélög með það að leiðarljósi að hagur félagsmanna F.O.S.Vest verði sem best tryggður til framtíðar. Líklegt er að ég geti flutt ykkur nánari tíðindi af þeim vettvangi fyrr en síðar.

Þó að margt hafi áunnist undanfarin ár til að bæta kjör félagsmanna F.O.S.Vest þá er ljóst að við þurfum að berjast áfram fyrir betri lífskjörum og festa í sessi það sem þegar hefur áunnist. Þetta gerum við með samstöðu heima fyrir og með öðrum BSRB félögum.

Vaktavinnufólk - takið þátt í að meta betri vinnutíma!

Vaktavinnufólk - takið þátt í að meta betri vinnutíma!

Ert þú búin(n) að taka þátt í könnun vegna styttingar vinnuvikunnar á vaktavinnustöðum sem samið var um í kjarasamningum opinberu stéttarfélaganna vorið 2020? Nú er innleiðing á þessum mestu breytingum á vinnutíma opinberra starfsmanna í áratugi langt komin og skiptir miklu að fylgjast með hvernig til tekst.

 

Nú þurfum við sem stóðum að þessum samningum, bæði samtök launafólks og opinberir launagreiðendur, þína hjálp. Við stöndum nú fyrir spurningakönnunum meðal vaktavinnufólks þar sem viðhorf til og árangur breytinganna er mældur. Það skiptir miklu að sem flestir þeirra sem eru í vaktavinnu taki þátt í könnuninni til að fanga viðhorf til breytinganna svo hægt sé að meta árangurinn sem best.

 

Gallup sér um gerð könnunarinnar sem send var fyrr í mánuðinum á vinnunetfang vaktavinnufólks hjá ríki og sveitarfélögum. Við hvetjum alla sem hafa fengið könnunina til að svara svo við fáum sem nákvæmastar niðurstöður. Það tekur ekki langan tíma að svara könnuninni.

 

Að könnuninni standa: ASÍ, BHM, BSRB, Fíh, fjármála- og efnahagsráðuneytið, Reykjavíkurborg, Samband íslenskra sveitarfélaga og Samtök fyrirtækja í velferðarþjónustu.

 

Ef spurningar vakna má hafa samband við tomas@gallup.is og karl@bsrb.is.

 

 

Réttlát umskipti í umhverfismálum – Kröfur verkalýðshreyfingarinnar

Réttlát umskipti í umhverfismálum – Kröfur verkalýðshreyfingarinnar

Áherslur verkalýðshreyfingarinnar í umhverfismálum verða kynntar á veffundi fimmtudaginn 18. mars.
Áherslur verkalýðshreyfingarinnar í umhverfismálum verða kynntar á veffundi fimmtudaginn 18. mars.

 

Réttlát umskipti í átt að kolefnishlutlausri framtíð er brýnasta umhverfis-, samfélags og efnahagsmál samtímans. Ný skýrsla ASÍ, BHM og BSRB sem unnin er í samvinnu við norræn og þýsk bandalög stéttarfélaga varpar ljósi á stöðu Íslands og kröfur verkalýðshreyfingarinnar um réttlát umskipti.

Miklar kerfisbreytingar eru óumflýjanlegar ætli Ísland og önnur ríki heims að ná markmiðum um kolefnishlutleysi fyrir miðja öldina. Bandalögin þrjú kalla eftir því að þær breytingar fari fram á forsendum réttlátra umskipta og að bæði kostnaði og ábata við þær verði deilt með sanngjörnum hætti.

Niðurstöður skýrsluhöfunda verða kynntar á veffundi fimmtudaginn 18. mars næstkomandi. Fundurinn hefst klukkan 11 og áætlað er að hann muni standa í um 45 mínútur.

Dagskrá fundarins:

  1. Sigríður Ingibjörg Ingadóttir, hagfræðingur BSRB og einn skýrsluhöfunda, fer yfir efni skýrslunnar
  2. Drífa Snædal forseti ASÍ
  3. Sonja Ýr Þorbergsdóttir formaður BSRB
  4. Þórunn Sveinbjarnardóttir formaður BHM
  5. Spurningar og umræður

Við bendum á Facebook-viðburð sem settur hefur verið upp fyrir fundinn og hvetjum alla til að skrá sig til leiks þar og taka svo þátt í fundinum.

Tekið af vef BSRB