FOSvest FOSvest | þriðjudagurinn 23. október 2018

Lausar helgar/vikur í Birkihlíð

Það eru nokkrar næstu helgar/vikur lausar í Birkihlíð í Munaðarnesi þ.e.a.s. 26. – 28. október, 2.- 4, 9.-11., 16. – 18. og 23. – 25. Nóvember. Helgarleigan kostar kr. 27.000,- og vikuleigan kr. 37.000,-.  Þeir sem hafa áhuga geta haft samband með því að hringja í síma 525-8300 eða senda tölvupóst á netfangið asthildur@bsrb.is

FOSvest FOSvest | mánudagurinn 24. september 2018

Kvennafrí 2018 - Kvennaverkfall 24.otóber.

 

Konur hafa gengið út sex sinnum með sambærilegum hætti og gert verður 24. október næstkomandi.
Konur hafa gengið út sex sinnum með sambærilegum hætti og gert verður 24. október næstkomandi.
 
Tekið af vef BSRB.

Konur eru hvattar til að leggja niður vinnu kl. 14:55 miðvikudaginn 24. október og fylkja liði á samstöðufund á Arnarhóli, kl. 15:30 undir kjörorðinu: Breytum ekki konum, breytum samfélaginu!

Síðastliðið ár hafa frásagnir kvenna af áreitni, ofbeldi og misrétti á vinnustöðum undirstrikað að brýnt sé að tryggja öryggi kvenna og jaðarsettra hópa á vinnumarkaði. Nú er nóg komið, konur eiga að vera óhultar heima og óhultar í vinnu!

Samkvæmt nýjustu tölum Hagstofu Íslands um launamun kynjanna eru meðalatvinnutekjur kvenna 74 prósent af meðalatvinnutekjum karla. Konur eru því með 26 prósent lægri atvinnutekjur að meðaltali. Samkvæmt því hafa konur unnið fyrir launum sínum eftir 5 klukkustundir og 55 mínútur miðað við fullan vinnudag frá kl. 9 til 17. Daglegum vinnuskyldum kvenna er því lokið kl. 14:55. Með þessu áframhaldi ná konur ekki sömu launum og karlar fyrr en árið 2047 – eftir 29 ár! Eftir því getum við ómögulega beðið!

Að fundinum standa samtök kvenna og samtök launafólks.

Sjötta skiptið sem konur ganga út

Kvennafrídagurinn var fyrst haldinn 24. október árið 1975 á kvennaári Sameinuðu þjóðanna. Þann dag lögðu konur um land allt niður vinnu til að sýna fram á mikilvægi vinnuframlags kvenna fyrir þjóðfélagið. Þær vildu mótmæla og vekja athygli á launamisrétti, vanmati á störfum kvenna, skorti á virðingu og valdaleysi kvenna. Hjól atvinnulífsins og reyndar þjóðlífsins alls nánast stöðvuðust þennan dag. Fundurinn vakti athygli um allan heim og sýndi að samstaðan er sterkasta vopnið.

Síðan hafa konur komið saman og krafist kjarajafnréttis og samfélags án ofbeldis fjórum sinnum ­– árin 1985, 2005, 2010 og 2016 – en betur má ef duga skal: Þótt Ísland eigi að heita paradís fyrir konur í alþjóðlegu samhengi er ljóst að víða er pottur brotinn. Enn er langt í land með að ná jöfnum launum og jöfnum kjörum. Enn verða konur fyrir kynbundnu ofbeldi og áreitni á vinnustöðum sem og heima fyrir, eins og #MeToo bylgja síðasta vetrar minnti okkur öll harkalega á. Enn eru kvennastörf minna metin þegar kemur að launum, réttindum og virðingu í samfélaginu.

Reynir á samstöðuna

Nú reynir á samstöðumátt kvenna en ekki síður á samfélagið sjálft sem loksins, loksins hlýtur að geta sameinast um að breyta þessu. Hættum að breyta konum – breytum samfélaginu – til hins betra!

FOSvest FOSvest | mánudagurinn 24. september 2018

Ný námskrá vegna trúnaðarmanna í haust.

Félagsmálaskóli alþýðu heldur námskeið fyrir trúnaðarmenn aðildarfélaga BSRB.

 

Tekið af vef BSRB

Nú er námsskrá fyrir nám trúnaðarmanna hjá Félagsmálaskóla alþýðu fyrir haustið komin út. Námið var stokkað upp í byrjun árs og námið gert hnitmiðaðra og verður starfað áfram samkvæmt nýju skipulagi á haustönninni.

Eins og fram kemur á vef Félagsmálaskóla alþýðu er námið í heild sinni 96 kennslustundir og hefur verið stytt umtalsvert því það var áður 142 kennslustundir. Það var gert með því að fara vandlega yfir námsefnið og ábendingar frá trúnaðarmönnum sem setið hafa námskeiðin til að taka út endurtekningar og gera námið allt hnitmiðaðra.

Nýja námsskráin skiptist í nokkra hluta. Hver hluti er 16 kennslustundir og er kennt á tveimur heilum dögum, í stað þriggja daga áður. Efnið sem farið verður yfir í hverjum hluta er eftirfarandi:

Fyrsti hluti – 24. og 25. september 2018
 • Hvert er hlutverk stéttarfélaga, sambanda og heildarsamtaka á vinnumarkaði?
 • Hvernig starfa stéttarfélögin, stjórnir þeirra og hvert er hlutverk félagsmanna?
 • Hvert er hlutverk trúnaðarmanns á vinnustað, hvað á hann að gera og hvað á hann ekki að gera?
 • Hvert er hlutverk trúnaðarmanna samkvæmt lögum og kjarasamningum?
 • Hvar getur trúnaðarmaður aflað sér upplýsinga um túlkanir kjarasamninga og önnur mál sem koma inn á hans borð?
 • Hvernig eiga trúnaðarmenn að taka á móti umkvörtunum og vinna úr þeim?
Annar hluti – 1. og 2. október 2018
 • Lögð er megináhersla á mikilvægi góðra samskipta á vinnustað, hvernig megi stuðla að góðum samskiptum.
 • Skoðuð er mismunandi framkoma, áhrif hennar á okkur og aðra.
 • Nemendur kynnast afleiðingum langvarandi slæmra samskipta, eineltis á vinnustað, hvernig bregðast eigi við og ábyrgð gerenda og atvinnurekenda.
 • Nemendur kynnast starfsemi stéttarfélagsins, réttindum félagsmanna.
 • Nemendur læra á innihald og uppbyggingu kjarasamninga og helstu túlkun á þeim.
 • Nemendur kynnast sjóðum félagsins og réttindum félagsmanna í þeim.
Þriðji hluti – 31. október og 1. nóvember 2018
 • Nemendur læra reiknitölur helstu launaliða.
 • Nemendur kynnast grunnuppbyggingu launaseðla og launaútreikninga svo og staðgreiðslu skatta.
 • Nemendur kynnast tryggingum sem við höfum í gegnum kjarasamninga, almannatryggingakerfið, sér tryggingar.
 • Nemendur kynnast íslenskum vinnurétti, þeim lögum sem styrkja kjarasamninga vinnumarkaðarins.
Fjórði hluti – 26. og 27. nóvember 2018
 • Megináhersla er lögð á helstu hagfræðihugtök í daglegu lífi og í kjarasamningagerð, s.s. kaupmátt launa, mun á hlutfallslegri hækkun eða krónutöluhækkun.
 • Nemendur kynnast hvað þarf að hafa í huga við gerð samninga.
 • Megináhersla er lögð á lög um vinnurétt og hvernig þau styðja kjarasamninga og hvernig íslenskur vinnumarkaður er upp byggður.
 • Lögð er áhersla á rétt launamanna t.d. til fæðingarorlofs, atvinnuleysistrygginga og ýmis þau réttindi í lögum og reglugerðum sem íslenskur vinnumarkaður byggir á.

Áhugasamir nemendur geta skráð sig á námskeiðin í gegnum vef Félagsmálaskóla alþýðu. Stofna þarf aðgang með íslykli eða lykilorði til að fá aðgang að námsgögnum og komast í samband við leiðbeinendur. Sækja má skjal með upplýsingum um tímasetningu námskeiða og námsefni hér.

FOSvest FOSvest | föstudagurinn 21. september 2018

Raunfærnimat fyrir Háskólabrú Keilis

Á vorönn 2018 setti Fræðslusetrið Starfsmennt í samstarfi við Keili - Miðstöð vísinda, fræða og atvinnulífs upp raunfærnimat á móti námskrá Háskólabrúar Keilis í því augnamiði að þátttakendur gætu stytt leiðina til lokaprófs af brúnni.

 

Við ætlum að endurtaka leikinn núna á haustönn. Meðfylgjandi er auglýsing þar sem fram koma upplýsingar varðandi verkefnið.

 

Er möguleiki á að þið getið sent þessa auglýsingu á félagsmenn ykkar eða komið henni á framfæri á annan hátt til að kynna þetta fyrir þeim?

 

Kynningarfundur verður haldinn hjá Starfsmennt 11. október. Skráningar eru hafnar á kynningarfundinn. Nánari upplýsingar um raunfærnimatið er að finna á skráningarsíðunni.

 

Ef landsbyggðarfólk kemst ekki á fundinn þá höfum samband við hvern og einn og kynnum verkefnið “maður á mann„.

 

FOSvest FOSvest | miðvikudagurinn 29. ágúst 2018

Breytingar á skattkerfinu nýtist þeim tekjulægstu

 

Tekið af vef BSRB

Ætli stjórnvöld sér að gera breytingar á tekjuskattkerfinu er mikilvægt að þær breytingar komi helst þeim tekjulægstu hópunum og millitekjuhópunum til góða. Áherslum BSRB varðandi mögulegar breytingar hefur verið komið á framfæri við formann starfshóps sem vinnur að útfærslu á breytingunum.

Eins og fram kemur í stefnu bandalagsins er BSRB fylgjandi þrepaskiptu skattkerfi. Reka á skattkerfið og velferðarkerfi landsins með því hugarfari að fólk greiði inn eftir efnum og taki út eftir þörfum.


Meira
FOSvest FOSvest | föstudagurinn 24. ágúst 2018

Níu verkefni í vinnslu eftir samráðsfundi

 Tekið af vef BSRB

Alls hafa tíu samráðsfundir verið haldnir frá desember 2017.
Alls hafa tíu samráðsfundir verið haldnir frá desember 2017.

Níu verkefni sem rædd hafa verið á samráðsfundum stjórnvalda með aðilum vinnumarkaðarins eru enn í vinnslu en þremur hefur verið lokið. Þetta kemur fram í yfirliti sem forsætisráðuneytið hefur birt.

Stjórnvöld boðuðu aðila vinnumarkaðarins til fyrsta samráðsfundarins í desember 2017, fljótlega eftir að ný ríkisstjórn tók við völdum. Alls hafa verið haldnir tíu sambærilegir fundir síðan.

Þau þrjú verkefni sem leitt hafa af samtalinu og telst lokið eru hækkun atvinnuleysistrygginga, hækkun hámarksgreiðslna Ábyrgðarsjóðs launa og niðurlagning kjararáðs.

Þau níu mál sem forsætisráðuneytið telur upp og segir í vinnslu eru eftirfarandi:

 1. Endurskoðun tekjuskattskerfis
 2. Frumvarp um nýtt fyrirkomulag launa kjörinna fulltrúa
 3. Hagsveifluleiðrétt atvinnuleysistryggingagjald
 4. Úttekt á Fræðslusjóði
 5. Starfshópur um umbætur á úrvinnslu og nýtingu launatölfræðiupplýsinga
 6. Upptaka launaupplýsinga frá öllum launagreiðendum að norskri fyrirmynd
 7. Skattlagning greiðslna úr sjúkrasjóðum
 8. Yfirlýsing vegna kjarasamninga við BHM
 9. Tilraunaverkefni um styttingu vinnuvikunnar
Dagskrá og gögn opin öllum

Forsætisráðuneytið hefur einnig gert opinbera dagskrá allra fundanna, auk allra gagna sem hafa verið lögð fram. Þar er meðal annars hægt að skoða minnisblöð þar sem sjónarmiðum BSRB er komið á framfæri, auk glærusýninga frá kynningum fulltrúa bandalagsins á fundunum.

Elín Björg Jónsdóttir, formaður BSRB, og eftir atvikum fyrsti varaformaður eða aðrir fulltrúar bandalagsins hafa setið samráðsfundina. Þar hafa einnig verið fulltrúar annarra aðila vinnumarkaðarins; Alþýðusambands Íslands, Bandalags háskólamanna, Kennarasambands Íslands og Samtaka atvinnulífsins. Þá hafa ríkissáttasemjari og fulltrúar Sambands íslenskra sveitarfélaga setið fundina. Forsvarsmenn ríkisstjórnarinnar á fundunum hafa verið forsætisráðherra, fjármála- og efnahagsráðherra og samgöngu- og sveitastjórnarráðherra, en auk þeirra hafa félags- og jafnréttismálaráðherra og mennta- og menningarmálaráðherra sótt fundina eftir þörfum.

 
FOSvest FOSvest | þriðjudagurinn 24. júlí 2018

Vinnueftirlitið heldur námskeið fyrir minni vinnuvélar

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vinnueftirlitið í samvinnu við Fræðslumiðstöð Vestfjarða, heldur námskeið fyrir minni vinnuvélar. Frumnámskeið á Partreksfirði dagana 29. 30.og 31. ágúst 2018. Námskeiðið er frá 09:00 til 12:00 og 13:00 til 16:00 alla dagana en í lok síðasta dags er bóklegt próf.

Námskeiðið veitir bókleg réttindi á:

Lyftara með 10 tonna lyftigetu og minni - J flokkur Dráttarvélar með tækjabúnaði og minni gerðir jarðvinnuvéla (4t og undir) - I flokkur Körfukrana og steypudælur - D flokkur Valtara - L flokkur Útlagningarvélar fyrir bundið slitlag - M flokkur Hleðslukrana á ökutækjum með allt að 18 tm lyftigetu - P flokkur

 

Námskeiðið kostar 47.000 skráning er á heimasíðu Vinnueftirlitsins á slóðinni https://www.vinnueftirlit.is/fraedsla/dagsett-namskeid/

Nánari upplýsingar og spurningar í síma 550-4600 eða netfangið ver@ver.is

Staðsetning verður ákveðin þegar fjöldi þátttakenda er ljós.

 

 

 

Kveðja

Eggert Björgvinsson
Verkefnastjóri

 

 Vinnueftirlitið
 550 4600   897 1179
 eggert@ver.is   vinnueftirlit.is
 Dvergshöfði 2 | 110 Reykjavík

FOSvest FOSvest | þriðjudagurinn 12. júní 2018

Félagar á landsbyggðinni sæki um hjá Bjargi

Tekið af vef BSRB

 

Félagsmenn í aðildarfélögum BSRB og ASÍ hafa tekið vel við sér og fjölmargar umsóknir hafa borist Bjargi íbúðafélagi. Rétt er að minna sérstaklega þá sem búa á landsbyggðinni á möguleikann á að sækja um.


Meira
Eldri færslur
Vefumsjón