Leiðbeiningar um gerð jafnréttisáætlana

Leiðbeiningar um gerð jafnréttisáætlana

Evrópusamtök sveitarfélaga (CEMR) og Evrópusamtök launafólks í almannaþágu (EPSU) hafa í sameiningu gefið út leiðbeiningar um gerð jafnréttisáætlana í sveitarfélögum. Leiðbeiningarnar taka m.a. mið af gerðum Evrópusambandsins um jafnréttismál, jafnréttissáttmála CEMR, samkomulagi aðila vinnumarkaðarins um jafnréttismál auk þess sem þær byggja á reynslu þeirra sem náð hafa hvað bestum árangri á þessu sviði.

Í leiðbeiningunum eru m.a. skilgreind fjögur sk. undirbúningsstig þar sem lögð er áhersla á samvinnu sveitarfélags og viðkomandi stéttarfélaga. Tilgreind eru ýmis atriði sem æskilegt er að tekið sé á í jafnréttisáætlun og má þar m.a. nefna ráðningarform, tækifæri mismunandi hópa til endurmenntunar, öryggismál, kynferðislegt áreiti og mismunandi áhrif skipulagsbreytinga á starfshópa svo eitthvað sé nefnt. Þá fylgir leiðbeiningunum gátlisti og sniðmát, en hvorutveggja getur verið mjög gagnlegt við gerð jafnréttisáætlana. Loks er að finna yfirlit yfir gerðir Evrópusambandsins og greint frá stöðu mála í flestum Evrópuríkjum.

Skv. lögum nr. 96/2000 um jafna stöðu og jafnan rétt kvenna og karla ber sveitarstjórnum á Íslandi að gera jafnréttisáætlanir í upphafi kjörtímabils, sbr. 10. gr en þar segir:

10. gr. Jafnréttisnefndir sveitarfélaga.
Sveitarstjórnir skulu, að loknum sveitarstjórnarkosningum, skipa 3-5 manna jafnréttisnefndir sem hafi með höndum jafnréttismál innan sveitarfélagsins samkvæmt lögum þessum. Skulu nefndirnar vera ráðgefandi fyrir sveitarstjórnir í málefnum er varða jafnrétti kvenna og karla ásamt því að fylgjast með og hafa frumkvæði að sérstökum aðgerðum til að tryggja jafna stöðu og jafnan rétt kynjanna. Skulu nefndirnar hafa umsagnarrétt um eða umsjón með gerð jafnréttisáætlana sveitarstjórna til fjögurra ára sem lagðar skulu fram eigi síðar en ári eftir sveitarstjórnarkosningar.

Sveitarfélög hafa nú fengið ágætis tæki í hendur sem ætti að auðvelda þeim að uppfylla framangreindar skyldur.

Nánari upplýsingar veita Anna Guðrún Björnsdóttir, sviðsstjóri Þróunar- og alþjóðasviðs: anna.gudrun.bjornsdottir@samband.is og Anna Margrét Guðjónsdóttir, forstöðumaður Brusselskrifstofu: anna.margret.gudjonsdottir@samband.is.

Trúnaðarmenn athugið!

Trúnaðarmenn athugið!

Fyrirhugað er að halda námskeið fyrir trúnaðarmenn í febrúar, bæði byrjendanámskeið og framhaldsnámsskeið. Vinsmlegast tilkynnið þátttöku til skrifstofu F.O.S.Vest.sem fyrst, í síma 456-4407, á fosvest@snerpa.is eða gsm.899-0773.
Nánari tilhögun verður send út þegar fjöldi þátttakenda er ljós.

Félagsmenn athugið!

Félagsmenn athugið!

Tölvur og tölvunotkun
Fjarnám fyrir þig- þegar þér hentar- þar sem þér hentar!
Námskeið sem hafa hlotið frábærar viðtökur

Tölvur og tölvunotkun eru netnámskeið sem kenna byrjendum og lengra komnum á tölvur og ýmis tölvuforrit og efla þar með almennt tölvulæsi starfsmanna. Námskeiðin fara öll fram í fjarnámi undir öruggri leiðsögn kennara og eru félagsmönnum aðildarfélaga Fræðslusetursins Starfsmenntar að kostnaðarlausu.

Námskeið vorannar 2008:
Tölvur og tölvunotkun- Grunnnám (80 stundir)
Hér er um að ræða 10 vikna tölvunámskeið og eru engar forkröfur til fyrri þekkingar gerðar. Farið er í tölvufærni, stýrikerfið, word, excel, internetið og tölvupóst og upplýsingatækni. Námskeiðið hefst 11. feb.
Nánari upplýsingar og skráning á www.smennt.is

Tölvur-og tölvunotkun- Outlook- framhaldsnámskeið (26 stundir)
Námskeiðið stendur yfir í 3 vikur í fjarnámi. Outlook er fjölþætt samskiptaforrit og sérlega hentugt fyrir fólk sem vill bæta skipulag, tímastjórnun, verkefnastýringu og halda betur utan um tengiliði og viðskiptavini.

Námskeiðið hefst 11. feb.
Nánari upplýsingar og skráning á www.smennt.isTölvur og tölvunotkun –Excel- framhaldsnámskeið (26 stundir)
Á námskeiðinu er farið í flóknari hluta töflureiknisins Excel og nemendum kennt hvernig láta megi forritið vinna fyrir sig og einfalda þannig verklag. Námskeiðið stendur yfir í 3 vikur í fjarnámi. Námskeiðið hefst 3. mars.
Nánari upplýsingar og skráning á www.smennt.is

Ef upp koma vandkvæði varðandi að skrá sig eða einhverjar spurningar vakna ekki hika við að hafa samband í síma: 525 8395

Vika vistvænnar orku

Vika vistvænnar orku

Vika vistvænnar orku verður haldin í Brussel og víðar í Evrópu dagana 28. janúar - 1. febrúar nk. Markmið hennar er að vekja fólk til vitundar um vistvæna orku, en sérstök áhersla verður lögð á hlutdeild og ábyrgð sveitarfélaga í þeim efnum. Fjölbreytt dagskrá verður í Brussel alla vikuna og meðal þess sem í boði verður eru fyrirlestrar um nýtingu jarðvarma á Íslandi.